:::: MENU ::::

Een eerste verkennende stap in nodejs

Op zoek naar een aantal mogelijkheden om de backend van ons styleguide systeem in op te zetten bracht me bij express. Express is een mvc web framework voor nodejs.
Hierdoor is het mogelijk om binnen enkele minuten een web framework op te zetten dat door middel van een eenvoudig routing systeem content serveert.

Om een express omgeving op te zetten start met het installeren van het express framework. Dit doe je als volgt:

– Maak een directory aan waarin de app komt te staan.
– Maak in deze directory een bestand genaamd package.json en plaats daarin de volgende code

{
  "name": "hello-world",
  "description": "hello world test app",
  "version": "0.0.1",
  "private": true,
  "dependencies": {
    "express": "3.x"
  }
}

Pas eventueel de name en description aan naar je eigen wensen.
– Ga met de terminal (in windows gebruik je command prompt) naar deze directory en typ de volgende code

npm install

– Maak een bestand genaamd app.js aan in de directory die je zojuist aangemaakt hebt en plaats daar de volgende code in

// include the express module
var express = require('express');

// assign the express module to a variable
var app = express();

// create a default route and send some text to the browser
app.get('/', function(req, res){
res.send('Welkom op de index pagina');
});

// start the server
app.listen(3000);
console.log('Listening on port 3000');

– Op dit moment heb je je eerste express website gemaakt. Start de server door met de terminal / command prompt naar de hoofd directory te navigeren, typ vervolgens de volgende code

node app

Je zult zien dat je in de console de tekst “Listening on port 3000” terugkrijgt. Je kunt de website bekijken door naar http://localhost:3000 te navigeren. Voor meer informatie over express verwijs ik je naar de express website


Reageren